Strona Główna
Nasza Szkoła         
Adres:   ul. Rzepakowa 7/9, 87-100 Toruń,   tel.: 56-6545691,   e-mail: sp9@sp9.torun.pl
Jeśli masz propozycje dotyczące naszej strony WWW, zdjęcia, zadania konkursowe napisz na adres: sp9.torun@o2.pl

Informacja od Rzecznika Prasowego MEiN, Kwestionariusz, Ulotka.
Stypendium Toruński Omnibus
dla ucznia szkoły podstawowej.
Uchwała Nr 620/21 R.M.T.Elektroniczny nabór do przedszkola

Elektroniczny nabór do klas pierwszych SP 9


Ulotka informacyjna Kuratora Oświaty
określająca zasady postępowania w przypadku uzyskania pozytywnego wyniku testu na obecność Sars-Cov-2.


Wymagania egzaminacyjne
dotyczące egzaminu ósmoklasisty
w roku szkolnym 2020/2021
Informator o egzaminie ósmoklasisty


Wewnętrzne procedury bezpieczeństwa
na terenie Szkoły Podstawowej nr 9 w Toruniu
w związku z pandemią koronawirusa covid-19
Załączniki do powyższych procedur  


Konkursy przedmiotowe Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty
Regulamin Ogólny Konkursów Przedmiotowych
Oświadczenie i karta zgłoszenia ucznia do konkursu.


Szanowni Państwo,
biblioteka szkolna prosi o zwrot książek z pięczęcią SP 9 do siedziby biblioteki.

Natomiast książki wypożyczone w Filii nr 8 Książnicy Kopernikańskiej (ul. Rzepakowa 7/9) można zwracać w następujących bibliotekach:

  • Biblioteka Główna Książnicy Kopernikańskiej, ul. Słowackiego 8
  • Filia nr 1, ul. Jęczmienna 23
  • Filia nr 2, ul. Kościuszki 47
  • Filia nr 5, ul. Lubicka 45C
  • Filia nr 6, ul. Lelewela 3
  • Filia nr 7, ul. Okólna 169
  • Filia nr 11, ul. Żwirki i Wigury 39/41
  • Filia nr 12, ul. Fałata 35
  • Filia nr 14, ul. Łyskowskiego 29/35
  • Filia nr 16, ul. Raszei 1
Obiady - Informacja

Odpłatność za obiady w lipcu będzie wynosiła:
dla oddziału przedszkolnego: 102 zł,
Płatne od 25 czerwca 2021 na konto:
10 1160 2202 0000 0000 6172 5022
Szkoła Podstawowa Nr 9, ul. Rzepakowa 7/9, 87-100 Toruń

W tytule przelewu należy bezwzględnie podać:
- imię i nazwisko dziecka,
- klasę do której uczęszcza,
- okres za jaki została dokonana wpłata (np. za miesiąc XII).

UWAGA!!!
Uczniowie odbierają karty obiadowe wyłącznie osobiście po uprzednim okazaniu potwierdzenia wpłaty w formie papierowej lub elektronicznej (na telefonie).
Rodzice mogą również przesłać potwierdzenie wpłaty za obiady na adres email: intendent.sp9torun@gmail.com
REGULAMIN SZKOLNEJ STOŁÓWKI


Instytut Filmowy Unisławskiego Towarzystwa Historycznego będzie realizował czwarty odcinek serii „Zbrodnia pomorska 1939” po filmach „Karolewo 1939”„Dąbrowa 1939”, "Szpęgawsk 1939" - teraz "Barbarka 1939", którą realizujemy wspólnie z Instytutem Pamięci Narodowej, Fundacją Generał Elżbiety Zawackiej, Miastem Toruń i in. instytucjami. Do udziału w filmie "Barbarka 1939" zapraszamy szczególnie uczniów, rodziców i nauczycieli naszej szkoły.
Zapisy i dodatkowe informacje: Informacja I.F.U.T.H.

Maciej Gajewski
Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 9 w Toruniu 
Drodzy Rodzice!
W ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa
zakupiono do biblioteki szkolnej nowości książkowe i lektury.
W związku z tym zachęcamy Państwa do przeczytania załączonego
listu Fundacji ABCXXI "Cała Polska czyta dzieciom"
oraz do wypożyczania książek.


Nasza placówka bierze udział
w projekcie:
               


Nasza placówka bierze udział
w akcji:
               


 Ważna informacja dla Rodziców
ULOTKA  


  Projekt "W RODZINIE SIŁA"


GABINET STOMATOLOGICZNY DO WYNAJĘCIA

W związku z przejściem na emeryturę z dniem 31 lipca 2020 r. lekarza stomatologa, który prowadzi świadczenia w szkolnym gabinecie stomatologicznym, oferujemy wynajem szkolnego gabinetu stomatologicznego. Osoby zainteresowane proszę o kontakt z Panią Ireną Przybysz tel. 664 010 815.
Film o Naszej Szkole


POZNAJ NASZĄ SZKOŁĘ


ZAPRASZAMY DO SP9 - FILM


Inspektor Ochrony Danych Osobowych
Anna Grzybowska, ul. Pl. Św. Katarzyny 9, 87-100 Toruń, tel.: 56 611-89-92, mail: rodo1@tcuw.torun.pl


Szkoła Podstawowa Nr 9 w Toruniu